KONVERTERING

TILL SALU & FÖR UTHYRNING

- OBS! Detta är ett exempel på hur sidan inom kort kan komma att se ut -

 • Adress: Strandvägen 000 I X-stad
 • Yta: ca 200 kvm (LOA)
 • ÖNSKAD HYRA:  XX xxx kr 8ex. moms) per månad
 • Besiktningsprotokoll vid inflyttning finns
 • Besiktningsprotokoll vid utflyttning ska utföras
 • Tre månaders hyra deponeras hos oss i vårt klientmedelskonto och återfås vid utflyttning om inget annat framgår av utflyttningsbesiktningen

LOKAL FÖR BOSTADS

KONVERTERING PÅ

STRANDVÄGEN 000

SEKELSKIFTESFASTIGHET MED 25 BOSTÄDER OCH

2 LOKALER I GATUPLAN

 • Fastighetsbeteckning: Strandvägen 0 i X-stad
 • Fastigheten på totalt ca 2 000 kvm (Boa+Loa) är fullt uthyrd Inga uppsägningar är kända
 • Prisnivå är: XX xxx xxx kr
 • Värdering finns: Bankvärdering
 • Besiktning finns: 2020 Gjord av vår samarbetspartner
 • Underhållsplan finns: 2020 Gjord av vår samarbetspartner
 • Senaste bokslut finns: 2018, 2019, 2020
 • Byggrätt finns på totalt: 2 500 kvm
 • Utdrag från fastighetsregistret: Se pdf
 • Fastighetsbeteckning: Strandvägen 00 i X-stad
 • Fastigheten på totalt ca 3 500 kvm (Boa+Loa) är fullt uthyrd Inga uppsägningar är kända
 • Prisnivå är: XX xxx xxx kr
 • Värdering finns: Bankvärdering
 • Besiktning finns: 2020 Gjord av vår samarbetspartner
 • Underhållsplan finns: 2020 Gjord av vår samarbetspartner
 • Senaste bokslut finns: 2018, 2019, 2020
 • Byggrätt finns på totalt: 4 000 kvm
 • Utdrag från fastighetsregistret: Se pdf

SEKELSKIFTESFASTIGHET MED 40 BOSTÄDER OCH

 3 LOKALER I GATUPLAN

 • Adress: Strandvägen 000 I X-stad
 • Yta: ca 200 kvm (LOA)
 • ÖNSKAD HYRA:  XX xxx kr 8ex. moms) per månad
 • Besiktningsprotokoll vid inflyttning finns
 • Besiktningsprotokoll vid utflyttning ska utföras
 • Tre månaders hyra deponeras hos oss i vårt klientmedelskonto och återfås vid utflyttning om inget annat framgår av utflyttningsbesiktningen

LOKAL FÖR UTHYRNING

STRANDVÄGEN 000

 • Adress: Strandvägen 000 i X-stad
 • Bostaden är en bostadsrätt och bostadsrättshavaren har tillstånd av styrelsen för en andrahandsuthyrning i max X år
 • ÖNSKAD HYRA:  XX xxx kr per månad
 • Besiktningsprotokoll vid inflyttning finns
 • Besiktningsprotokoll vid utflyttning ska utföras
 • Tre månaders hyra deponeras hos oss i vårt klientmedelskonto och återfås vid utflyttning om inget annat framgår av utflyttningsbesiktningen

BOSTAD FÖR UTHYRNING

PÅ STRANDVÄGEN 000